Hrvatski Olimpijski centar "Bjelolasica"
Savska 41
HR - 10000 Zagreb

Telefon:
+385 - 1 - 6177415
+385 - 47 - 562118

Telefax:
+385 - 1 - 6177708
+385 - 47 - 562150

Email: ho-centar-bjelolasica@zg.htnet.hr
Url: http://www.hinet.hr/ho-centar-bjelolasica
Url: http://www.tel.hr/ho-centar-bjelolasica

B
udi bolji, brži i
J
ači, jedino snagom volje, te
E
lanom tijela i duha možeš
L
ako postići
O
no što se
L
ako može i izgubiti
A
ko nisi u pravoj formi
S
portaši bilo koje vrste
I
li dobi dođite
C
ijena pobjede plaća se ovdje
A
ko želite vrh - dođite na vrh