Turizam - grad Karlovac

 
 


 
 

Gradovi
- Bjelovar
- Čakovec
- Delnice
- Dubrovnik
- Gospić
- Ičići
- Ika
- Karlovac
- Koprivnica
- Lovran
- Matulji
- Medveja
- Mošćenička Draga
- Omišalj
- Opatija
- Osijek
- Pazin
- Poreč
- Požega
- Pula
- Rijeka
- Rovinj
- Selce
- Slavonski Brod
- šibenik
- Split
- Trogir
- Varaždin
- Virovitica
- Volosko
- Vukovar
- Zadar
- Zagreb

Regije

Otoci

Izleti

Plan i prijedlog putovanja

Turističke destinacije

Homepage

 
 

 


 
 

Karlovac

Karlovac, grad u Pokuplju, u području sutoka rijeka Kupe, Mrežnice, Korane i Dobre, 55 km jugozapadno od Zagreba; nadmorska visina 112 m; 59999 stan. Kulturno (kazalište, zimska likovna kolonija, Koranski park skulpture), trgovačko i industrijsko središte; metaloprerađivačka (plinske i parne turbine, dizelski motori, kotlovi, pumpe, alati), kemijska, tekstilna, kožna, drvna i prehrambena (mljekara, pivovara) industrija te ciglana. Na križištu je magistralnih prometnica Zagreb-Karlovac (M11.01, E65, E71), Karlovac-Rijeka (M12, E65), Karlovac-Senj (M12.3), Karlovac-Zadar (M13.01, E71) te željeznička prometnica Zagreb-Karlovac-Oštarije-Rijeka odnosno Split, Zadar i Šibenik.

Karlovac se razvio oko renesansnoga utvrđenoga grada u XVI. st., između rijeka Kupe i Korane. Od utvrda su ostali samo opkopi, a nekadašnjega staroga grada 10-ak lijepih i pravilnih ulica s vrijednim baroknim građevinama i središnjim trgom. Od sakralnih objekata ističe se ranobarokna crkva Sv. Trojstva s franjevačkim samostanom i nacionalno svetište sv. Josipa. Ostale vrijedne građevine su Zorin dom, Gradski muzej, Glazbena škola te osobito očuvana srednjovjekovna utvrda Dubovac, danas preuređena u hotel. Atraktivan smještaj grada na četiri rijeke (Kupi, Korani, Mrežnici i Dobri) i izuzetno dobar prometni položaj na glavnoj vezi Zagreba s Jadranom pridonose razvoju turizma, posebice tranzitnog. Vrbanićev perivoj i Marmontova aleja platana zaštićeni su hortikulturni spomenici, a cret Banski Moravci istočno od grada kao specijalni biološki rezervat. Među kulturno-zabavnim priredbama i manifestacijama u gradu posebno se izdvajaju karlovački Dani piva (početkom jeseni), svojevrsna domaća varijanta čuvenoga münchenskog Oktoberfesta. Vrijedi spomenuti i hodočašće sv. Josipu na Dubovcu (19. ožujka), izložbu i sajam cvijeća (početkom lipnja), Ivanjski krijes (krajem lipnja), te Karlovačke dane kulture (u listopadu, studenom i prosincu). Najznačajnije sportsko-rekreacijske aktivnosti vezane su uz karlovačke rijeke (kupanje, ribolov i dr.), a u okolici su mogući lov te planinarenje.

Karlovac

Linkovi:

Službena stranica Grada
Pregled događanja
Turističke znamenitosti
Turistička karta Karlovca
Linkovi na stranice o Karlovcu
Fotografije
Gradska uprava
Kultura

Turistička zajednica Grada Karlovca:
Ulica Petra Zrinskog 3
Tel: 00385 (0)47 615 115
Fax:00385 (0)47 600 602
Email: karlovac-touristinfo@ka.hinet.hr
http://www.karlovac-touristinfo.hr/


Karlovac

Karlovac