Turizam - grad Zagreb

 
 


 
 

Gradovi
- Bjelovar
- Čakovec
- Delnice
- Dubrovnik
- Gospić
- Ičići
- Ika
- Karlovac
- Koprivnica
- Lovran
- Matulji
- Medveja
- Mošćenička Draga
- Omišalj
- Opatija
- Osijek
- Pazin
- Poreč
- Požega
- Pula
- Rijeka
- Rovinj
- Selce
- Slavonski Brod
- Šibenik
- Split
- Trogir
- Varaždin
- Virovitica
- Volosko
- Vukovar
- Zadar
- Zagreb

Regije

Otoci

Izleti

Plan i prijedlog putovanja

Turističke destinacije

Homepage

 
 

 


 

 

Grad ZagrebZagreb

Grad Zagreb je hrvatska metropola i glavni grad Republike Hrvatske a istovremeno i jedan od najstarijih europskih gradova. 1994. godine Zagreb je slavio 900 godišnjicu prvog pisanog dokumenta sa njegovim imenom.

Zagreb se smjestio u podnožju Medvednice uzduž rijeke Save.

Zagreb ima otprilike 40 000 polaznika visokih škola, od kojih većina pohađa Zagrebačko sveučilište. Akademija umjetnosti i znanosti također se nalazi u Zagrebu, zajedno sa galerijama, muzejima i drugim školama.

Stara jezgra grada Zagreba leži na 122 m nadmorske visine i ima prosječnu godišnju temperaturu od 12 stupnjeva Celzija. U svom gospodarstvu i poslovnom središtu grada, Zagreb zapošljava skoro 700 000 stanovnika.

Zagreb je grad mnogobrojnih kazališta, galerija, muzeja, instituta, čitaonica i međunarodnih okupljanja .Zagreb je i grad sporta i sjedište mnogih sportskih asocijacija , kao i Hrvatskog Olimpijskog Odbora.

Zagreb se sastoji iz Gornjeg grada (povijesnog središta grada), donjeg grada (izgrađen početkom 19.st.) i novog Zagreba (izgrađen poslije II. svjetskog rata Prema sjeveru Medvednice nalazi se Zagorje, poznato po šumama, vinogradima i dvorcima.

Smješten na raskrižju cestovnih i željezničkih prometnica, Zagreb je i važan industrijski centar Istočne Europe. Industrija obuhvaća kemijsku, prehrambenu i strojograđevnu industriju.


Informacije:
Hrvatske željeznice
Knjižnice u Zagrebu
Telefonski imenik
Turističke informacije

Preporučujemo:

"Adria coral charter" Sailing and motor boats -Zagreb

HOC "Bjelolasica" - Savska 41 - HR - 10000 ZAGREB

VERBA -Sudski tumač i prevoditelj

Grad Zagreb glavni je i najveći grad Republike Hrvatske.
Površina: 641,355 km2.

Broj stanovnika: 779 145 (podaci iz 2001.)

Zagreb je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade Republike Hrvatske.

Kratka povijest

U pisanim izvorima Zagreb se prvi puta spominje 1094., utemeljenjem Biskupije.

1242. Zagreb (tada Gradec) Zlatnom bulom hrvatsko - ugarskog kralja Bele IV postaje slobodni kraljevski grad.

1557. Zagreb se u pisanim dokumentima prvi puta spominje kao glavni grad Hrvatske.

1669. Isusovci osnivaju prvu gimnaziju i Akademiju. Ta se godina smatra godinom utemeljenja Zagrebačkog sveučiliąta.

1776. iz Varaždina je u Zagreb preseljeno sjedište Hrvatskog kraljevskog vijeća (Vlade).

25. lipnja 1991. Sabor Republike Hrvatske proglašava nezavisnost i suverenost Republike Hrvatske. Zagreb postaje glavni grad.

Gradska uprava:

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske ima Ustavom određen poseban status iz kojega proizlazi da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada i županije.

Tijela gradske uprave su:
Gradska skupština kao predstavničko tijelo.
Gradonačelnik i
Gradsko poglavarstvo kao nositelji izvršne vlasti

Vijećnike Gradske skupštine biraju građani na neposrednim izborima. Vijećnici Gradske skupštine natpolovičnom većinom glasova biraju gradonačelnika i članove Gradskog poglavarstva.

Gradsko poglavarstvo ima 15 članova koje, na prijedlog gradonačelnika, većinom glasova bira Gradska skupština. Na čelu poglavarstva je gradonačelnik koji ima dva zamjenika.
U ustroju i djelokrugu gradskih upravnih tijela djeluje 11 Gradskih ureda i 4 Gradska zavoda koji su za svoj rad odgovorni Gradonačelniku i Gradskom poglavarstvu.

Na razini mjesne samouprave ustrojeno je 17 gradskih četvrti kojima upravljaju Vijeća gradskih četvrti. Članove vijeća biraju stanovnici gradskih četvrti.

Trgovačka društva:

Grad Zagreb u svom potpunom vlasništvu ima 23 trgovačka društva koja obavljaju komunalne, društvene i tržišne djelatnosti.

Gospodarstvo:

Kvalitetno zemljište, pogodan prometni položaj i ukupna komunalna infrastruktura, stručna radna snaga, znanstvene, stručne, obrazovne, zdravstvene, financijske, bankarske i druge institucije, zatim tradicija u obavljanju određenih djelatnosti, te veličina i kvaliteta gospodarstva, bitni su potencijali u razvojnoj strategiji Zagreba.

Najvažnije gospodarske grane grada Zagreba su industrija električnih strojeva i aparata, kemijska, farmaceutska, tekstilna, prehrambena industrija, industrija pića, te industrija proizvodnje i prerade duhana. Zagreb je i značajno međunarodno trgovinsko i poslovno središte, te prometno sjecište srednje i istočne Europe.

Znanost i Sveučilište

Sveučilište
Sveučilište u Zagrebu najstarije je Hrvatskoj i među najstarijima u Europi. Osnovano je 1669. Do danas je na Sveučilištu u Zagrebu diplomiralo je više od 200.000 studenata, magistriralo više od 18.000 i doktoriralo više od 8.000 predloženika.
Na Sveučilištu u Zagrebu, znanstveno-nastavni i umjetnički rad obavlja se na 28 fakulteta, 3 umjetničke akademije, stručnoj - Učiteljskoj akademiji i sveučilišnom studiju - Hrvatskim studijima. Pri Sveučilištu djeluju 33 visoka učilišta.


Znanstvene institucije

Zagrebu djeluju 22 instituta na područjima druątvenih i prirodnih znanosti.
Zagreb je sjedište HAZU - Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Kultura

Grad Zagreb nadležan je za 38 kulturnih institucija u koje je uključeno 10 gradskih muzeja, od kojih su najvažniji Muzej grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt i Muzej suvremene umjetnosti.

U okviru gradske uprave djeluje 14 centara za kulturu.

Grad je vlasništvu 7 gradskih kazališta, a u Hrvatskom narodnom kazalištu sudjeluje sa 50% vlasništva.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskoga i Zagrebačka filharmonija u vlasinštvu su Grada Zagreba.