Sportski turizam
- Biciklizam
- Ronjenje
- Jedrenje
- Tenis
- Kajak/kanu
- Lov i ribolov
- Skijanje na vodi

Zdravstveni turizam

Kampiranje

Naturizam

Krstarenja

Nautički turizam

Zimski turizam

Savjeti i informacije

Turističke zajednice

Turizam

Homepage

 
 

 


 
 


Lov i ribolov

Lov

Hrvatska sa svojim primorjem, otocima i gorjem pruža velike mogućnosti za lovni turizam. Najuobičajeniji su lov na jelena, srne, divlje svinje, lisice i medvjede. Šumska šljuka je najatraktivnija divljač lovnog turizma.

O općim uvjeteima odstrijela, skupnom lovu sa prigonom, smještaju u lovačkim kućama obratite se nekom od brojnih lovačkih društava diljem Hrvatske.

Robolov

Rekreacijsko-sportski ribolov smije se obavljati samo na temelju dozvole koja se uvijek mora imati kod sebe. Dozvoljeno je dnevno uloviti 5 kg ribe i drugih morskih plodova. Dozvole za ribolov na moru izdaju se na rok od jedan do trideset dana. Posebno se izdaju dozvole za upotrebu podvodne puške. Za ribolov na jezerima i rijekama potrebna je dnevna ili godišnja dozvola.

Zabranjeno je loviti ribu na rijekama i jezerima od sumraka do svanuća ili koristiti sredstva koja nisu dopuštena, kao i loviti u terminima zakonski propisanog vodostaja.