Web paket formular

Naručujem web-paket i upis u Hrvatski turistički i gospodarski vodič na www.kroatien-online.com pod slijedeću djelatnost (npr. agencija, trgovina, hotel, privatni smještaj, restoran ili sl.):
Ime i prezime naručitelja:
Sjedište poslovne djelatnosti:
Adresa poslovne djelatnosti:
Poštanski broj i Grad:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Želim Internet adresu (Vaš prijedlog za URL Vaše buduće Internet stranice):
Puni naziv firme, objekta, ponude, usluge:
Naručujem web-paket:
Trajanja zakupa:
Plačanje unaprijed:
Jezične verzije :
HR D E I
Fotografije dostavljam:
poštom e-mailom
Kontaktirajte me na e-mail adresu:

Račun pošaljite poštom na slijedeću adresu: